وکیل دادنیک​​​​​​​​​​​​​​
رتبه برتر ارائه خدمات حقوقی و بین المللی 

مشاوره آنلاین رایگان

وکیل خیانت در امانت

خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت 

 

خیانت در معنای لغوی عهد شکنی و پیمان شکنی محسوب می گردد یعنی شخصی که مال یا هر چیز ارزشمندی را که نزد او به امانت گداشته شده نسبت به آن کوتاهی کرده یا بدون اجازه صاحب مال از آن استفاده یا آن را معیوب کرده یا کلا از بین برده است.

 

 مطالب این صفحه :

1- ماده قانونی خیانت در امانت 

2- سایر مواد قانونی جرم خیانت در امانت 

3- بهترین وکیل خیانت در امانت کیست ؟

4- شرایط تحقق خیانت در امانت 

5- مدارک لازم شکایت کیفری خیانت در امانت 

6- محل وقوع جرم خیانت در امانت 

7- اثبات سوءنیت در دادگاه توسط وکیل خیانت در امانت 

8- خیانت در امانت وکیل در فروش وکالتی 

 

1- ماده قانونی خیانت در امانت 

ماده 674 قانون مجازات اسلامی راجع به خیانت در امانت مقرر می دارد که "هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار دیگری با اجرت یا بی ‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس ‌از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."

 

2- سایر مواد قانونی جرم خیانت در امانت :

ماده 673 : هرکس از سفید امضا یا سفید مهری که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا 3 سال حبس محکوم می شود .

ماده 674 : هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر ان به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که ان اشیاء نزد او بوده ، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد .

 

 3- بهترین وکیل خیانت در امانت کیست ؟

همانطور که گفتیم خیانت در امانت جرمی است که در قانون مجازات اسلامی مورد جرم انگاری واقغ شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است.زمانیکه شخص امین بر خلاف ذات امانتداری کاری میکند و موجب ورود ضرر به صاحب مال می شود جرم محقق شده و مرتکب به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.وکیل خیانت در امانت مطابق قوانین و مقررات و با توجه به گستردگی عنوان این جرم و تطابق آن با مصادیق مندرج در قانون در جهت احقاق حقوق شاکی یا دفاع از متهم ، حسب مورد، اقدام مینماید.مزیت دعوای خیانت در امانت با وکیل متخصص کیفری این است که وکیل خیانت در امانت با اتکا به دانش کیفری و تجربه و سابقه خود در پروسه سریع و صحیح پرونده را به سرانجام رسیده و احقاق حق صورت می گیرد.

 

4- شرایط تحقق خیانت در امانت 

برای تحقق جرم خیانت در امانت 3 شرط لازم است: 

1- وجود تعهد یا قرارداد قبلی 

2- سپردن مال به فرد امین 

3- تعهد امین به نگهداری مال و استرداد مال به وقت مطالبه 

در نتیجه بطور کلی، برای اینکه جرم خیانت در امانت صورت گیرد باید مالی به شخصی سپرده شود و تعهد یا قراردادی در این خصوص با وصف امانت بوجود آید تا در صورت عدم استرداد و قصد اضرار امین به مالک مال ،ارکان جرم خیانت در امانت محقق گردد.

 

5- مدارک لازم شکایت کیفری خیانت در امانت 

1- رسید یا مدارک دال بر سپردن مال به شخص امین

2- استشهادیه شهود 

3- هر گونه دلیل یا ادله مورد نیاز موجود 

4- تهیه و تنظیم شکواییه برای ارجاع به دادسرا 

 

6- محل وقوع جرم خیانت در امانت 

بر طبق قانون جایی که مالی که به فرد امین سپرده شده  در آنجا مطالبه می شود محل وقوع جرم خیانت در امانت است.لذا دادسرای این منطقه یا شهر صلاحیت رسیدگی دارد.

 

7- اثبات سوءنیت در دادگاه توسط وکیل خیانت در امانت 

همانطور که قبلا هم گفتیم آنچه در احراز جرم خیانت در امانت بسیار مهم است وجود سونیت متهم جرم خیانت در امانت است.در واقع در این جرم آنچه مهم است قصد مجرمانه متهم است ،در غیر این صورت ممکن است موضوع عنوان دیگری به خود بگیرد و از حیطه کیفری خارج گردد.وکیل خیانت در امانت ،ابتدا باید بتواند این سونیت را با توجه به ادله و مدارک موجود اثبات نماید.در این صورت متهمی که مال مورد امانت نزد وی بوده و در آن مال تصرفاتی کرده بنحوی کـه مـال قابل استرداد به مالک نیست و یا‌ مال‌ را در معرض تعدی‌ و تفریطی قرارداده که مال از بین رفته است با وجود سونیت و قصد مجرمانه نمی تواند مساله را به شکل دیگری تبدیل کند و از مسولیت خود بکاهد.

 

8- خیانت در امانت وکیل در فروش وکالتی 

امروزه انجام کارها بصورت وکالتی و مع الواسطه رایج است اما گاها وکالت کاری اشخاص ممکن است سبب بروز مشکلات عدیده ای شود.طبق  ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کار نایب و نماینده قرار میدهد.وظیفه وکیل این است که در خدود اختیاراتی که موکل به او داده و با در نظر گرفتن مصلحت وی ،موضوع وکالت را انجام دهد.در نتیجه وکیل در انجام امر وکالت ،امین موکل است و لازم است که اموالی را که به او سپرده شده محافظت کرده و از هر گونه افراط و تفریط خودداری ورزد. در غیراین صورت مسوول ورود خسارت به صاحب مال است و در این خصوص قانونا، ید ضمانی دارد.

 

 

۵
از ۵
۳۷ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

تماس با ما

مشاوره در واتس آپ
تلفن دفتر 02122275911
تلفن دفتر 02126659984
تماس در واتساپ
تماس واتساپ