وکیل دادنیک​​​​​​​​​​​​​​
رتبه برتر ارائه خدمات حقوقی و بین المللی 

مشاوره آنلاین رایگان

طلاق ایرانیان خارج از کشور در سریعترین زمان

طلاق ایرانیان خارج از کشور

خدمات طلاق ایرانیان خارج از کشور

 وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور در سریعترین زمان

 

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور در سریعترین زمان بدون نیاز به حضور زوجین 

خاتمه یافتن زندگی مشترک قانونا روندی دارد که در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است.اما برخی کشورها قانون حاکمیت محل اقامت را معتبر نمی دانند واتباع خود را ملزم می کند تا اموری از قبیل ازدواج،طلاق، ارث و .. را طبق قانون کشور متبوع خود انجام دهند.ایران در زمره کشورهای است که ثبت طلاق را طبق قوانین و مقررات خود الزامی می داند.اگر شما خواهان طلاق طبق قانون کشور ایران هستید قبل از هر اقدامی باید با قوانین و رویه های موجود آشنایی پیدا کنید. لذا، در این مقاله به بررسی شرایط قانونی طلاق به درخواست ایرانیان خارج از کشور طبق آخرین قوانین و رویه های محاکم کشور می پردازیم.

 

 مطالب این صفحه:

1- طلاق طبق قانون ایران

2- طلاق طبق قانون کشور محل اقامت

3- لزوم ثبت طلاق ایرانی

4- انواع طلاق

5- تنفیذ رای طلاق خارج از کشور

6- طلاق بدون به حضور در ایران

 

 

1- طلاق طبق قانون ایران

طبق قانون و مقررات کشور ایران ، هر گونه طلاق ولو طلاق توافقی، ، منوط به ثبت دادخواست در دادگاه وبررسی شرایط طلاق توسط قاضی می باشد. در نتیجه اگر قاضی دادخواست طلاق را وفق قوانین و مقررات جاری کشور تشخیص دهد رای طلاق را صادر میکند. این طلاق پس از گذشت مواعد قانونی و قطعیت ،قابل ثبت در شناسنامه می باشد. در واقع زمانیکه که سند طلاق صادر می شود، زن و شوهر رسما و قانونا از هم جدا می شوند.

 

2- طلاق طبق قانون کشور محل اقامت 

قوانین و مقررات طلاق در کشورهای مختلف،متفاوت است و امکان انجام آن بسته به کشور محل اقامت، تحت شرایط و قوانین همان کشور اعلام می گردد.ممکن است در برخی کشورها قانون اقامتگاه مبنای صدور طلاق قرار گیرد .در حال حاضر در کشورهایی همچون انکلیس ،آمریکا و استرالیا حکم طلاق  صرف نظر از محل انجام ازدواج و تابعیت و اقامت اولیه افراد اجرا می شود.همچنین در برخی کشورها نیز طلاق باید بر مبنای کشور متبوع طرفین و طبق احوال شخصیه زوجین صورت گیرد.ولی بطور کلی طلاقی که طبق قوانین کشور ثالث گرفته شود، از نظر قانون کشور ایران پذیرفته نیست.


3- لزوم ثبت طلاق ایرانی 

قانون ایران ،همه ی افراد دارای تابعیت ایرانی را در ‌امور طلاق ، ازدواج  و انحصار وراثت و ... تابع قانون خود می داند ، لذا تا زمانی که این امور طبق قانون کشور ایران ثبت نشوند معتبر نیستند.فرض کنید زن و شوهری مقیم کشور آمریکا هستند و در دادگاه این کشور طلاق می گیرند. در این صورت از نظر کشور امریکا طلاق آنها قطعی و ارتباط زن و شوهر قطع گردیده و نسبت به هم تکلیفی ندارند ولی این زوجین ، هنوز از نظر قانون ایران زن و شوهر هستند و تعهداتشان نسبت بهم باقی است.اهمیت این موضوع فقط منحصر به توابع قانونی در ایران نیست.بلکه عدم ثبت طلاق ایرانی ،ازدواج مجدد را در کشور خارجی با مشکلات عدیده و جرم انگاری تعدد زوجات روبرو خواهد کرد.

 

4- انواع طلاق 

1- طلاق یک طرفه چیست؟

2- طلاق یک طرفه زن در خارج از کشور 

3- طلاق با حق طلاق  از خارج از کشور

4- طلاق یک طرفه مرد از خارج از کشور 

5- طلاق توافقی خارج از کشور

 

طلاق طبق قانون ایران، شامل طلاق یک طرفه زن یا مرد و طلاق توافقی می شود.در زیر به توضیح هر کدام از انواع طلاق و نحوه انجام آن می پردازیم:

 

  1- طلاق یک طرفه چیست؟

طلاق یک طرفه به طلاقی گفته می شود که زوج یا زوجه بصورت انفرادی و یک طرفه تصمیم به خاتمه دادن زندگی مشترک گرفته و مستقیما بدون موافقت طرف مقابل درخواست طلاق یک طرفه را به دادگاه ارائه می دهند و در این نوع از طلاق قاضی دلایل و مستندات را بررسی و چنانچه آن را موجه بداند اقدام به صدور رای طلاق می نماید.

 

2- طلاق یک طرفه زن در خارج از کشور 

طبق قوانین و قواعد شرعی و قانون مدنی حق طلاق اصولا با مرد است ولی زن در صورت تقاضای طلاق ، باید دلایل خود را ثابت نماید و زن در مسیر طلاق برخلاف مرد با دشواری مواجه است و باید مستندات قوی به دادگاه ارائه دهد.در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی طلاق به درخواست زن پیش بینی شده و آمده است؛

 

 «در صورت استنکاف  "امتناع و یا خوداری "  شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه» همچنین ،«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج  " مشقت و سختی "  زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

 

عسر و حرج زن متقاضی طلاق 

عسر و حرج  حالت یا وضعیتی است که ادامه ی زندگی مشترک را برای زن با سختی بسیار مواجه می نماید . بعنوان مثال زمانی که زوج بمدت ششماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در طول یکسال بدون عذر موجه زندگی را ترک می نماید یا در شرایطی که شوهر بطور مستمر سوءرفتار دارد که عرفا برای زن غیر قابل تحمل است.

 

مصادیق عسر و حرج چیست؟

1) ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه.

2) اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر.

3) محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

4)ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

5)ابتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند و سایر دلایل مشابه که در صورت اثبات و محرز شدن توسط قاضی ،با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

 

3- طلاق با حق طلاق  از خارج از کشور

یکی از راه هایی که زن می تواند بدون نیاز به حضور همسر ،اقدام به طلاق نماید،طلاق با حق طلاق یا وکالت در طلاق است .خانم می تواند با وکالتی که از همسرش برای طلاق می گیرد ، نسبت به طلاق اقدام نماید. اما از آنجاکه انجام این نوع وکالت فقط از طریق وکیل دادگستری میسر است می توانید از طریق دو وکیل خانواده، بدون نیاز به حضور در ایران، طلاق را در ایران انجام و ثبت نمایید. لازم به ذکر است که با توجه به سخت گیری قضات در دادگاه های ایران ،متن وکالت طلاق باید دقیق و کامل تنظیم شود تا قابل انجام باشد. در حال حاضر این وکالتنامه در کنسولگریهای ایران در خارج از کشور ،قابل تنظیم است البته توصیه می کنیم به جهت سختگیریهای محاکم قضایی، در مورد متن حق طلاق حتما با وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور مشورت نمایید.

 

4- طلاق یک طرفه مرد از خارج از کشور 

با توجه به اینکه طبق قانون و مقررات رایج کشور حق طلاق با مرد می باشد او می تواند بدون هیچ دلیل و مدرکی نسبت به طلاق زوجه اقدام نماید . اما باید دقت کرد که اگر مرد خواهان طلاق باشد باید تمام حقوق مالی زن را از جمله مهریه، نفقه ،اجرت المثل ایام زوجیت و حتی گاهی شرط تنصیف دارایی موجود در ایران را بپردازد.(ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده )

 

5- طلاق توافقی خارج از کشور

به طلاقی که با توافق طرفین صورت می گیرد طلاق توافقی گفته می شود. در واقع مبنای صدور این طلاق ،توافقنامه ای است که زن و شوهر راجع به تمام امور مالی و غیر مالی زندگی خود از جمله مهریه،جهیزیه،حضانت ،نفقه و اجرت المثل تنظیم می کنند . رای دادگاه براساس این توافقنامه صادر شده و طلاق در شناسنامه ها ثبت می گردد.در حال حاضر سریعترین راه برای انجام طلاق ،طلاق توافقی است.

5- تنفیذ رای طلاق خارج از کشور 

همانطور که قبلا گفتیم ممکن است ایرانیان مقیم کشور خارجی ،ابتدا پروسه طلاق را در کشور محل اقامت  انجام دهند.ولی از آنجا که در کنار طلاق خارجی ،نیاز به ثبت طلاق ایرانی هم دارند ،تمایل دارند تا رای طلاق صادره از کشور خارجی را در دادگاه ایران تایید و تنفیذ نمایند. این امر مستلزم تقدیم دادخواست تنفیذ رای طلاق صادره از کشور محل اقامت است.در این صورت این دادخواست تحت شرایطی در شعبات دادگاه خانواده ایران بررسی می گردد. در صورتیکه رای مذکور طبق قواعد و اصول قوانین جاری ایران و احوال شخصیه صادر شده باشد رای به تنفیذ داده خواهد شد.6- طلاق بدون به حضور در ایران

 بسیاری از ایرانیان خارج از کشور به سبب اقامت در کشور خارجی و داشتن شغل و زندگی شخصی ، قادر به رفت و آمد مکرر یا اقامت طولانی مدت در ایران نیستند.از این رو تمایل دارند تا ثبت طلاق را بدون نیاز به حضور در ایران انجام دهند. لذا، بهره گیری از وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور که با امور قانونی داخل و خارج کشور آشنایی دارد و دارای دانش،اصول اخلاق کاری و سابقه مفید در این زمینه است بسیار راهگشاست.

 

گروه حقوقی وکیل دادنیک ، وکیل ایرانیان خارج از کشور است که در تهران مستقر می باشد و با خدمات مشاوره آنلاین و اخذ وکالت غیر حضوری از ایرانیان مقیم خارج ، ،با قریب به دو دهه سابقه کوشش می نماید تا ایرانیان خارج از کشور  امور حقوقی خود را در ایران در شرایطی آسانتر و مطمئن تر پیش ببرند.

 

 

همچنین بخوانید:

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

۵
از ۵
۲۷۳ مشارکت کننده
جمال احمدیان یزدی گفت:
من و همسرم ساکن کانادا هستیم و از هم طلاق گرفتیم. برای طلاق در ایران باید چه مراحلی را طی کنیم؟ می خواهیم طلاق توافقی باشد، هر دو در ایران برای طلاق وکالت داده ایم. آیا نیاز به تماس با دفتر حافظ منافع در واشنگتن هم داریم؟ ممنونم
    مدیریت گفت:
    سلام وقت بخیر جناب احمدیان
    نیازی به دفتر حافظ منافع نخواهد بود دفتر صفر تا صد کار را برای شما انجام خواهد داد.جهت تسریع جواب دهی با واتساپ یا تلگرام دفتر تماس حاصل فرمایید.

نوشته های اخیر

تماس با ما

مشاوره در واتس آپ
تلفن دفتر 02122275911
تلفن دفتر 02126659984
تماس در واتساپ
تماس واتساپ