وکیل دادنیک​​​​​​​​​​​​​​
رتبه برتر ارائه خدمات حقوقی و بین المللی 

مشاوره آنلاین رایگان

وکیل طلاق یکطرفه ایرانیان خارج از کشور

 طلاق یک طرفه

وکیل طلاق یکطرفه ایرانیان خارج از کشور | طبق قانون2024

وکیل طلاق یکطرفه ایرانیان خارج از کشور همزمان یا پس از صدور رای طلاق کشور خارجی بصورت یک طرفه اقدام به درخواست طلاق یک طرفه در ایران می نمایند،در این مقاله به بررسی چگونگی درخواست طلاق از خارج از کشور ، رویه کنسولگریها و دادگاه های ایران و همچنین وکالت به وکیل طلاق ایرانیان خارج کشور طبق قوانین سال 2024(update may) می پردازیم.

 

وکیل طلاق یک طرفه خارج از کشور

 وکیل طلاق در زمانی که فقط یکی از زوجین در خارج از کشور  ، تصمیم به خاتمه دادن  به زندگی مشترک گرفته ، بدون موافقت طرف مقابل، دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده ارائه می دهد . در این نوع طلاق، قاضی دلایل و مستندات را بررسی و چنانچه آن را موجه بداند اقدام به صدور رای طلاق یک طرفه می نماید.طلاق های یک طرفه زن یا مرد و یا طلاق با حق طلاق توسط وکیل طلاق بصورت یک طرفه انجام می شود.

 

طلاق یک طرفه زن در خارج از کشور 

طبق قوانین ایران ،حق طلاق با مرد است و زن در صورت تقاضای طلاق ، باید دلایل خود را ثابت نماید.دلایل و مستندات توسط دادگاه بررسی و النهایه رای طلاق صادر می شود.درخواست طلاق در خارج از کشور نیازمند مدارک و دلایلی است که باید طبق نظر وکیل طلاق یک طرفه ایرانیان خارج از کشور تهیه گردد. 

 

  • مستند قانونی :

در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است که «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه» همچنین ،«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

عسر و حرج  حالت یا وضعیتی است که ادامه ی زندگی مشترک را برای زن با سختی بسیار مواجه می نماید. بعنوان مثال زمانی که زوج بمدت ششماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در طول یکسال بدون عذر موجه زندگی را ترک می نماید یا در شرایطی که شوهر بطور مستمر سوءرفتار دارد که عرفا برای زن غیر قابل تحمل است .
 
  • موارد عسر وحرج

1) ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بدون عذر موجه.

2) اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر.

3) محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

4)ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

5)ابتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند 

و سایر موارد مشابه که در صورت اثبات ،با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

 

طلاق با حق طلاق خارج از کشور

افرادی که در ایران حضور ندارند می توانند اختیار انجام طلاق را از طرف مقابل اخذ کنند این نوع وکالت که غالبا بلاعزل هم می باشد،طلاق با وکالت طلاق است .خانم می تواند با وکالتی که از همسرش برای طلاق می گیرد ، نسبت به طلاق اقدام نماید.نحوه تنظیم این نوع وکالت ، میتواند از طریق ثبت درخواست در سامانه میخک و نهایتا در سفارتخانه ها و کنسولگریهای ایران انجام پذیرد. انجام این نوع وکالت از طریق وکیل دادگستری میسر است در نتیجه می توانید از طریق دو وکیل خانواده، بدون نیاز به حضور در ایران، طلاق را در ایران انجام و ثبت نمایید. لازم به ذکر است که با توجه به سخت گیری قضات در دادگاه های ایران ،متن وکالت طلاق باید دقیق و کامل تنظیم شود تا قابل انجام باشد. همانطور که گفتیم در حال حاضر این وکالتنامه در کنسولگریهای ایران در خارج از کشور ،قابل تنظیم است البته توصیه می کنیم در مورد متن حق طلاق حتما با وکیل طلاق مشورت نمایید.از جمله مواردی که حتما باید در وکالتنامه قید شود تعیین تکلیف مهریه و قبول بذل است.

 

طلاق یک طرفه مرد از خارج از کشور 

با توجه به اینکه طبق قانون و مقررات رایج کشور حق طلاق با مرد می باشد او می تواند بدون هیچ دلیل و مدرکی نسبت به طلاق زوجه اقدام نماید. اما باید دقت کرد که اگر مرد خواهان طلاق باشد با تمام حقوق مالی زن را از جمله مهریه، نفقه ،اجرت المثل ایام زوجیت و حتی گاهی شرط تنصیف دارایی موجود، در ایران را انجام دهد. در صورتی که وی توانایی پرداخت حقوق مالی خانم را نداشته باشد می تواند طبق قانون درخواست تقسیط از دادگاه نماید.

 

  • مستند قانونی طلاق یک طرفه مرد

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در مورد طلاق مرد آورده است که او می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.همچنین طبق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مقرر می نماید که صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

 

انواع طلاق یک طرفه

نوع طلاق بر حسب موضوع از سوی قاضی اعلام می شود که هر کدام از حیث زمان اعتبار و رعایت تشریفات قانونی متفاوت است.در ادامه به بررسی این دو نوع طلاق یعنی طلاق رجعی و طلاق باین می پردازیم.

طلاق رجعی :طلاقی است که به درخواست مرد صورت گرفته و پس از وقوع طلاق ،مرد منحصرا در زمان عده بعد از طلاق (سه ماه )، فرصت دارد تا تمایل خود را به ادامه زندگی با زن اعلام دارد و در این صورت طلاق منتفی‌ می گردد. مدت اعتبار رای طلاق رجعی سه ماه از زمان قطعیت رای است. 

طلاق بائن :طلاقی است که در آن مرد نمی تواند به زن رجوع کند مانند طلاق زنان یائسه یا باکره

 تنفیذ طلاق

باتوجه به اینکه ایرانیان مقیم خارج از کشور تابع قوانین و مقررات کشور محل اقامت نیز می باشند و گاها رای طلاق خارجی قبل از اقدام به طلاق ایرانی از دادگاه های کشور محل اقامتشان اخذ می گردد با استناد به رای صادره  ،خواهان تنفیذ طلاق یک طرفه و تایید آن در دادگاه های ایران می باشند.در این صورت می توان با مهر و تایید کنسولگری ایران در کشور خارجی مربوطه و ترجمه رسمی رای صادره در دادگاه ایران صدور رای تنفیذ طلاق یک طرفه را در خواست نمود.در حال حاضر تنفیذ طلاق خارجی تحت شرایطی قابل بررسی می باشد.

نحوه وکالت طلاق یک طرفه از خارج از کشور

برای وکالتنامه طلاق و محول کردن کار به یک وکیل طلاق یک طرفه ایرانیان خارج از کشور ،نیازی به حضور در ایران نیست.شما می توانید با انتخاب یکی از راه های زیر به راحتی به وکیل مورد نظر جهت امور طلاق در دادگاه ایران وکالت دهید:

 

 

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

 روشن است که طلاق یک طرفه ایرانیان خارج از کشور از نظر ماهیتی و قانونی ،با طلاق یک طرفه داخل کشور تفاوت زیادی ندارد، ولی اشراف کامل وکیل طلاق یک طرفه ایرانیان خارج از کشور و رویه قانونی حاکم در کشور محل اقامت ،همچنین پروسه شروع کار و تهیه مقدمات در سفارتخانه ها و کنسولگریهای کشور ایران در کشور محل اقامت موکل از اهمیت بسزایی برخوردار است.در واقع تجربه و تخصص وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور باعث به جریان افتادن صحیح کار ،و حصول نتیجه مطلوب می شود.

مشاوره رایگان  982122275911+

ارتباط در واتساپ   989198875224

 

هشدار :این مقاله حاصل تجارب شخصی وکلای دفتر وکالت ما بوده و با دقت و صرف وقت تهیه گردیده است.لذا با توجه به قانون کپی رایت هر گونه کپی برداری در سایت ها یا سواستفاده از نام ما، پیگرد قانونی دارد.

       

 

۵
از ۵
۲۱۰ مشارکت کننده
راشل گفت:
عالی ممنون. میخواستم بدونم اگر با همسرم توافق کنیم مدت کوتاه تر میشه ؟ اگر خارج از کشور اموالی به من بدهد ایران حساب می شه ؟
    مدیریت گفت:
    با سلام
    راشل عزیز درر صورت توافق پروسه بسیار کوتاه خواهد شد درمورد قسمت دوم پرسش شما بله تحت شرایطی امکان پذیر است

نوشته های اخیر

تماس با ما

مشاوره در واتس آپ
تلفن دفتر 02122275911
تلفن دفتر 02126659984
تماس در واتساپ
تماس واتساپ