وکیل دادنیک​​​​​​​​​​​​​​
رتبه برتر ارائه خدمات حقوقی و بین المللی 

مشاوره آنلاین رایگان

الزام به تنظیم سند رسمی | گروه وکلای دادنیک

الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از موضوعات مبتلا به قانونی در کشور ما موضوع  معاملات و اسناد رسمی مربوط به آنهاست 

امروزه   در نقل و انتقال املاک  و برخی  از اموال منقول مثل خودرو و موتورسیکلت و سهام با نام شرکتها وجود سند رسمی ضروری است .

در معاملات, تنظیم سند رسمی وظیفه و تعهد فروشنده در مقابل خریدار قلمداد می شود. حال  اگر فروشنده با میل خود به هر بهانه ای اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار میتواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از محاکم بخواهد.به این دعوا و خواسته اصطلاحاً دعوای الزام به تنظیم سند رسمی گفته میشود

نکات مهم دعوای الزام به تنظیم سند  چیست ؟     

1- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک و اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک و در خصوص اموال منقول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود. 

2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 3/5 درصد ارزش منطقه ای ملک است.

3- برای محاسبه هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ارزش منطقه ای املاک  در دفتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه می گردد.

4-  خواهان هم زمان با طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی خواسته های تکمیلی دیگر را که پیش نیاز تنظیم سند است مطرح می نماید از جمله الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایانکار و اخذ مفاصا حساب مالیاتی.

 

۵-اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

۶-  خواهان باید مطمین شود ملک در رهن یا بازداشت نیست .

 

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکلای دادنیک 

الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند.
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند  رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

تماس با ما

مشاوره در واتس آپ
تلفن دفتر 02122275911
تلفن دفتر 02126659984
تماس در واتساپ
تماس واتساپ