وکیل دادنیک​​​​​​​​​​​​​​
خدمات نوین حقوقی

همه روزه حتی ایام تعطیل

انتقال مال غیر با سند رسمی و عادی

فروش مال غیر

انتقال مال غیر  با سند رسمی و عادی

 

 انتقال مال غیر در زمینه خرید وفروش مال متعلق به دیگری مقرر می دارد :


‌ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناًیا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238قانون عمومی محکوم می‌شود.و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب می شود.

 جرم خرید و فروش مال غیر علاوه بر بهم زدن نظم و امنیت جامعه خسازات مادی بسیاری را به مالکین و حتی اشخاص خریدار وارد می نماید.در قانون هر گونه انتقال اعم از عین و منفعت به هر نحوی از انحا بدون مجوز قانونی با قصد اضرار به غیر مشمول عنوان جرم انتقال مال غیر می گردد همچنین خرید مال نیز در صورتی که با علم و اطلاع خریدار نسبت به تعلق مال غیر باشد جرم محسوب می گردد.

 

عناصر جرم خرید و فروش مال غیر 

 

این جرم دارای 3 عنصر مادی قانونی و معنوی است .

1- عنصر قانونی : ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین1308

2- عنصر مادی :عمل خرید یا فروش مال غیر اعم از منقول یا غیر منقول بدون اجازه مالک

3- عنصر معنوی : قصدو سونیت مجرمانه در انجام عمل

 

انتقال مال غیر با سند رسمی  وسند عادی

 

زمانیکه شخص مالی را با سند رسمی و غادی مانند اجاره نامه  مبایغه نامه و ....به ذیگری منتقل می کند اگر این انتقال با علم و اظلاع مبنی بر تعلق مال به دیگری و با قصد ضرر صورت گیرد مشمول مجازات انتقال مال غیر است.

لذا فروش مال غیر چه با سند عادی و چه سند رسمی جرم تلقی شده و تفاوتی از این حیث ندارد. 

تماس در واتس آپ

 

 

http://wa.me/989390188663

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

راههای تماس با گروه دادنیک
تلفن
واتس آپ

​سلام وقت بخیر ؛ 
اگر نیاز به کمک دارید با ما تماس بگیرید​​​​​​​